شنبه 22 آذر 1393

اس ام اس دلتنگی جدید


اس ام اس دلتنگی جدید


دلتنگی ، پیچیده نیست …

یک دل … یک آسمان … یک بغض … و آرزوهای ترک خورده !


اس ام اس دلتنگی جدید


روزهای سختی رو میگذرونم

وقتی که نیستی همه چیز تنگ می شود

نفسم

دنیایم

دلم !


اس ام اس دلتنگی جدید


دلتنگی همیشه همراهم می آید

مثل سایه بی ردپا …


اس ام اس دلتنگی جدید


دلتنگی یعنی شبی با خاطراتت بهش فکر کنی

بعد شیرینی یه لبخند بیاد رو لبت و بعد چند لحظه شوری اشک های لعنتی


اس ام اس دلتنگی جدید


چه سر به راه است

دلتنگی را میگویم !

از گوشه ی دلم جُم نمیخورد


اس ام اس دلتنگی جدید


امروز دوبار دلتنگ شدم !

یک بار برای تو و یک بار برای تو

اول برای نداشتنت ، دوم برای نداشتنم

دوستت دارم و نداری ام !

می روم و میدانم که تو زودتر رفته ای


اس ام اس دلتنگی جدید


دلتنگی خیابان شلوغی است که تو در میانه اش ایستاده باشی

ببینی می آیند ببینی می روند و تو همچنان ایستاده باشی !


اس ام اس دلتنگی جدید


من از این منی که

هر لحظه دلتنگ توست مـتـنـفـرم …


اس ام اس دلتنگی جدید


صف می کشند دلتنگی های من چو دانه های تسبیـح به نخ کشیده شده …

چقدر بگردانم دانه ها را تا تو بیایی ؟


اس ام اس دلتنگی جدید


دلتنگ بودنی شده ام

که دیگر نیست


اس ام اس دلتنگی جدید


آسمان به آسمان کوچه به کوچه رویا به رویا …

هر جایی که می نگرم با منی اما دلم برایت تنگ می شود !


اس ام اس دلتنگی جدید


تو را به خدا سپردم خودم را به دلتنگی هام

خدا خودش می داند چطور مواظب تو باشد

دلتنگی هایم هم خوب بلدند چطور تو را هی به یاد من بیاورند

اس ام اس دلتنگی جدید

اس ام اس دلتنگی جدید