سه‌شنبه 18 آذر 1393

اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدیداس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید


داغ امام عسـکری دلـهـا شکستـه

در ماتم بابای خود مهدی نشسته

گرد مصیبت چهره ی عالم گرفته

زهرا ز داغ لاله اش ماتم گرفته


اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید


یا امام حسن عسکری

دیده گریان نشود روز جزا در محشر

هر که گریان به جهان بهر عزای تو بود


اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید


از زهر کینه کشتند امام عسگری را

از نو خزان نمودند گلزار حیدری را


اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید


زهرا زند به سینه دنبال آن جنازه

بعد از مه صفر شد داغش دوباره تازه


اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید


از زهر کینه کشتند امام عسگری را

از نو خزان نمودند گلزار حیدری را


اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید


مولای غایب غریبم!

سرسلامت باد ما را در غم بابای شهیدت پذیرا باش

ای غمگین ترین شیعه در عصر غیبت


اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید


فرسنگ ها سنگ را به شوق زیارت حرمت با بادها میدوم

و با رودها آواز می خوانم شاید در پای تو کبوترانه بمیرم


اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید


در سامره بپا شد غوغای روز محشر

ابن الرضا فدا شد در راه دین داور

اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید

اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید