یکشنبه 9 آذر 1393

در مورد بالشت های فومی

در مورد بالشت های فومی

بالش های فوم محصولات جدید و راحتی هستند که به حالت بدن درمی آیند و فشارهایی که به نقاط حساس وارد می آید، کم می کنند. تا حد بسیار زیادی از افتادن سر و گردن جلوگیری می کنند چون این نواحی را به نوعی در خود جا می دهند و سر هنگام خواب از روی بالش نمی افتد.

بالشت طبی تنفسی زانکو , بالش طبی تنفسی زانکو

این نوع بالش ها در انواع و اقسام شکل ها در فروشگاه ها عرضه شده اند که برخی شان خاصیت بهبود کوتاه مدت دارند و برخی در طول زمان اصلاح کننده اند. بالشت طبی تنفسی زانکو